Brændeovne & miljø

Solen, skoven og samvittigheden


Solen, skoven og samvittigheden. Lidt populært kan man sige, at energien i et stykke træ stammer fra solen, og at træ derved er en vedvarende energikilde. Den mængde CO2, som frigives fra et stykke brænde, som rådner i skoven, svarer stort set til den mængde CO2, der frigives fra samme stykke træ ved forbrænding.

Fyring med træ er CO2 neutralt og bidrager i modsætning til fyring med olie, gas eller lign. ikke til drivhuseffekten, men indgår derimod i et naturligt kredsløb. I de fleste lande genplantes der mere og mere skov, fremtidens energiforsyning er således sikret. Derfor kan du trygt fyre op for varmen samtidig med at du fyrer miljørigtigt.